- Bridgeclub Tafel 1-

 Velden

 
sinds 1990

Nieuws

Onderstaand bericht op 24 maart per e-mail verstuurd aan alle leden

Beste bridgers van Tafel 1,

Zoals gisteren 23 maart besloten door de algemene ledenvergadering zijn we genoodzaakt, gezien de forse huurverhoging van BMV de Vilgaard, de contributie voor het jaar 2022 te verhogen naar 60 euro.

We verzoeken jullie vriendelijk dit bedrag over te maken op het IBAN rekeningnummer NL 28 RBRB 0930 6795 12 van Regiobank t.n.v. Bridgeclub Tafel 1.

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Tafel 1.

Klik hier voor foto's bridgedag in Velden 24 september 2022